Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

9 października 2015

Odliczenie VAT od zakupów inwestycyjnych dokonanych przed rejestracją działalności

0 801

Czy zakupy związane z realizowaną inwestycją rzeczową dokonane przed rejestracją działalności uprawniają do odliczenia podatku naliczonego?

ODPOWIEDŹ

Tak, pod warunkiem, że zakupy te będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT i w momencie dokonywania odliczenia Czytelnik będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem.

UZASADNIENIE

Problem odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonaniem inwestycji rzeczowych (np. budowa budynku, hali produkcyjnej, punktu handlowego) przed dokonaniem rejestracji działalności gospodarczej został przedstawiony w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2014 roku, sygn. ILPP2/443-1147/13-4/JK.

Problem zgłoszony przez osobę fizyczną (wnioskodawcę) dotyczył dokonywania zakupów niezbędnych do wytworzenia budynku służącego przyszłej działalności gospodarczej. Wnioskujący zaznaczył, że na potwierdzenie zakupów na cel przyszłej działalności gospodarczej pobiera faktury na swoje imię, nazwisko oraz adres prywatny zamieszkania. Zadane pytanie dotyczyło możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT po zarejestrowaniu działalności (zakończeniu budowy budynku i przygotowania go do eksploatacji).

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.) „(…) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art.119 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art.124. Innymi słowy z art.86 ust.1 wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będzie przysługiwać zawsze, gdy nabyte rzeczy są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z drugiej strony możliwość taka zostanie wyłączona, gdy nabyte rzeczy będą przeznaczone na cele sprzedaży zwolnionej z podatku od towarów i usług lub w ogóle nie będą podlegać temu podatnikowi”. Z art.88 ust.4 wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do podatnika, który nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. „Treść cyt.(...) art. 88 ust. 4 ustawy nie wskazuje, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur zakupu. Jednak status podatnika czynnego (zarejestrowa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.