Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , TRANSPORT

1 stycznia 2013

Odliczenie VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu w 2013 roku

170

Planuję zakup kolejnego samochodu z Niemiec, na potrzeby działalności gospodarczej. Czy w 2013 roku mam prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego przy zakupie wewnątrzwspólnotowym?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zakładając, że będzie to samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu, będzie Panu przysługiwało w 2013 roku prawo do odliczenia 60% kwoty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu, nie więcej niż 6.000 zł.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnikom przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie więcej niż 6.000 zł.

Ograniczenie to zgodnie z art.3 ust.2 tej ustawy nie dotyczyło:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do tej ustawy (tj. agregat elektryczny / spawa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę