Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

9 września 2011

Odliczenie VAT w przypadku błędnej stawki podatku na fakturze

160

Błędna stawka podatku od towarów i usług na fakturze nie pozbawia nabywcy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tego dokumentu.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-131/11-4/ALN z 7 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuje towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W 2011 roku kontrahenci Spółki wystawiali na jej rzecz faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług wykonane przed 2011 rokiem. Czasami na wystawionych w tym okresie fakturach kontrahenci

wykazywali kwotę podatku obliczoną według 23% stawki VAT. Ponieważ czynności udokumentowane przedmiotowymi fakturami miały miejsce przed 1 stycznia 2011 roku, kontrahenci powinni byli zastosować 22% stawkę VAT, tj., stawkę obowiązującą dla tych czynności w momencie ich wykonania.

W związku z tym spółka zadała pytanie, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach otrzymanych od kontrahentów, a skalkulowanego w oparciu o niep...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę