Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , TRANSPORT

22 stycznia 2013

Opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów pobierane przez Starostwo

202

Pobierając opłaty za usługi holowania oraz parkowania pojazdów Starostwo nie występuje w charakterze podatnika.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2012 roku nr ITPP2/443-1063/12/EK.

Sytuacja podatnika

Rada Powiatu w drodze uchwały określiła wysokość opłat za przechowywanie i usuwanie pojazdów z drogi. Opłaty ustalone w ww. uchwale zawierają podatek od towarów i usług (kwota brutto). Powiat nie posiada własnego sprzętu do usuwania pojazdów, w związku z czym zawarł umowę z podmiotem gospodarczym, zlecając mu wykonywanie tych usług. Opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów są pobierane przez Starostwo.

W związ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź