Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

15 sierpnia 2012

Opodatkowanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

206

Pobieranie opłat przez MZDiK za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników będzie opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2012 roku nr IPTPP2/443-236/12-2/AW.

Sytuacja podatnika

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK) jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną przez Radę Miasta, jako wyodrębniona jednostka budżetowa. Jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem VAT dla podatku od towarów i usług.

Zgodnie z obowiązującym statutem przedmiotem działalności podstawowej jednostki jest m.in. wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego. MZDiK, realizując postanowienia uchwały wydanej przez Radę Miasta w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto, zawiera umowy cywilnoprawne z przewoźnikami, w których ustala zasady korzystania z przystanków oraz sposób wyliczania i uiszczania opłat za korzystanie z przystanków.

W związku z powyższym, MZDiK zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych są świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, a w związku z tym, są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Bowiem MZDiK w zakresie poboru opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej lub urząd obsług...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę