Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

15 sierpnia 2012

Opodatkowanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

226

Pobieranie opłat przez MZDiK za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników będzie opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2012 roku nr IPTPP2/443-236/12-2/AW.

Sytuacja podatnika

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK) jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną przez Radę Miasta, jako wyodrębnio...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź