Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

12 września 2011

Prawo do anulowania wystawionej faktury

211

W interpretacji IPPP3/443-1124/10-4/JF z 17 lutego 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że podatnik ma prawo anulować fakturę w sytuacji, gdy nie dokumentuje ona rzeczywistej sprzedaży lub, gdy jako nabywca został wskazany podmiot nie będący stroną transakcji, pod warunkiem, że zarówno oryginał jak i kopia faktury są w posiadaniu podatnika.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest spółką prowadzącą działalność budowlaną. Spółka zamierza wprowadzić procedurę anulowania faktur sprzedaży (określić warunki, na jakich może dojść do anulowania faktury). Zgodnie z projektem procedury, anulowanie faktury możliwe będzie w przypadku gdy sporządzono fakturę, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, w szczególności dotyczy czynności, która nie doszła do skutku lub wskazuje j...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź