Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

27 sierpnia 2012

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu roweru

181

Podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej zakup roweru na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku, ze względu na wykorzystywanie roweru do wykonywania czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2012 roku nr IPPP1/443-545/12-2/PR.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwrócił się Wnioskodawca, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Zainteresowany ma zamiar kupić rower, który będzie wykorzystywał jako środek transportu na dojazdy na spotkania z klientami oraz do urzędów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to znaczy do świadczenia usług, będących czynnościami opodatkowanymi VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, iż postępuje prawidłowo obniżając kwotę podatku należnego z tytułu świadczonych usług o kwotę podatku naliczonego od zakupu roweru.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż w związku z nabyciem roweru na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej przysługuje podatnikowi prawo do odliczenie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Bowiem zgodnie z powyższym przepisem prawo do obniżenia kwoty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę