Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

3 grudnia 2012

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towaru

220

Spółka, będąc w posiadaniu dokumentu celnego, z którego wynika kwota podatku zapłaconego w związku z dokonywanym importem towarów, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, nawet jeżeli nie jest właścicielem tych towarów, jeżeli towary będące przedmiotem importu będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 września 2012 roku nr IPPP3/443-634/12-2/JK.  

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, w ramach której wytwarza komponenty do produkcji telewizorów, do których musi używać specjalistycznych narzędzi, maszyn oraz form, które są w tym celu udostępniane przez podmiot nabywający towary. Narzędzia są kupowane przez nabywcę towarów od dostawców spoza Unii Europejskiej, którzy wysyłają je z kraju nienależącego do Unii Europejskiej bezpośredni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź