Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

1 lutego 2013

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodu osobowego jako nagrody w konkursie

271

Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych, nie więcej jednak niż 6.000 zł (od każdego samochodu).

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Ska...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź