Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

1 lutego 2013

Prawo do odliczenia podatku VAT od tzw. „kilometrówki”

261

Kwota zwrotu kosztów dojazdu, stanowiąca element wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi głównej, stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla usługi głównej.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź