Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , BUDOWNICTWO , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 maja 2012

Prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z rozbudową placówki Oddziału Straży Granicznej

181

Oddział Straży Granicznej nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu rozbudowy placówki, gdyż zakupy towarów i usług dokonywane na ten cel nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP4/443-1524/11/JP z 29 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Oddział Straży Granicznej jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Wykonuje on zadania związane z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego oraz inne ustawowe zadania Straży Granicznej.

Obecnie Oddział realizuje projekt mający na celu: rozbudowę istniejącej placówki Straży Granicznej i dostosowanie jej do szeregu obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz uzyskanie wymaganej powierzchni dla obsady etatowej funkcjonariuszy i pojazdów służbowych. Powyższy projekt był częścią zadań realizowanych w ramach uszczelnienia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i dostosowanie jej do wymagań Układu Schengen.

W ramach projektu wykonano rozbudowę budynku administracyjnego wraz z kotłownią, rozbudowę budynku garażowo-technicznego, budowę budynku mieszkalnego, budowę masztu radiowego, budowę stacji paliw, kojców dla psów służbowych wraz z torem ćwiczeń, wykonanie dróg, placów, chodników, sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych, teleinformatycznych i specjalistycznych jak również wykonanie ogrodzenia terenu.

Faktury dokumentujące wykonanie usług wystawiane są na Oddział Straży Granicznej. Beneficjentami projektu będą funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Straży Granicznej. Pomieszczenia w Placówce SG będą udostępniane dla fu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę