Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 maja 2012

Prawo do odliczenia VAT od nakładów na inwestycję przekazywaną aportem

177

W sytuacji, gdy Gmina realizuje inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej, którą zamierza wnieść w formie aportu do innej Spółki, przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-748/11/AW z 4 sierpnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawcą jest Gmina, która w ramach realizacji zadań własnych zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej. Budowaną sieć wodociągową w latach 2010-2013 Gmina zamierza wnieść w formie aportu do Spółki z o. o. Gmina jest członkiem Związku Międzygminnego d/s Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzą cztery gminy. Związek ten jest organem założycielskim dla Spółki. Wspomniana infrastruktura wodociągowa, przed wniesieniem do Spółki w formie aportu, stanie się w przypadku inwestycji, rzeczowym trwałym majątkiem Gminy o wartości poniesionych nakładów na jego wytworzenie. Wniesienie do Spółki omawianego aportu zostanie udokumentowane wystawioną przez Gminę fakturą VAT na całą wartość wnoszonej w formie aportu inwestycji według stawki 23% należnego podatku.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o potwierdzenie, że przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi oraz, że ma ona prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za okres, w którym otrzymała fakturę w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i do odliczania VAT naliczonego na bieżąco.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółek prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję czynności podlegającej opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedstawionej sytuacji, wniesienie wytworzonego w efekcie realizacji projektu mienia w formie wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów.

Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towaró...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę