Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , TRANSPORT , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

31 lipca 2012

Prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodu wycofanego z najmu

178

Firma z tytuły nabycia paliwa do napędu samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej na potrzeby bieżące, po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym oddano samochód w najem, nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2012 roku numer ITPP2/443-310/12/EB.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się firma, która zamierza poszerzyć zakres działalności gospodarczej o wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek. Wnioskodawca planuje dokonać zakupu samochodu osobowego, który zostanie przeznaczony wyłącznie na wynajem osobom trzecim, przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie pojazd będzie nadal użytkowany w firmie, lecz przeznaczony na bieżące potrzeby związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, nie związaną z wynajmem samochodu osobowego.

Wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie, że po okresie wynajmu pojazdu, będzie przysługiwało mu prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do jego napędu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że po upływie okresu 6 miesięcy od oddania opisanego samochodu osobowego do używania na podstawie umowy najmu, nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do jego napędu z uwagi na fakt, iż po tym okresie ww. pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie na cele inne niż najem.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 roku, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. Zgodnie z ust. 2 pkt 7 lit. b) powyższego artykułu, przepi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę