Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

30 stycznia 2013

Prawo do odliczenia VAT od w inwestycji finansowanej z PROW 2007-2013

270

Gmina ma prawo do odzyskania 100% podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, której efekty służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT).

Wynika to z interpretacji Dyrek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź