Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

1 stycznia 2013

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na rozbudowę remizy

176

Gmina zamierza zrealizować inwestycję polegającą na rozbudowie remizy - dobudowanie świetlicy wiejskiej, która wykorzystywana będzie również komercyjnie jako kino lub teatr. Bilety będą sprzedawane zakładom pracy i mieszkańcom. Czy będziemy mogli odliczyć VAT od tej inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku w wysokości wyliczonej w oparciu o proporcję, zgodnie z art.90 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

W myśl art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź