Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 września 2012

Prawo do odliczenia VAT od zakupów przed rejestracją

156

Podatnik ma prawo do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-318/12-2/BM z dnia 25 lipca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie produkcji i sprzedaży mebli. Jest to pierwsza działalność gospodarcza Wnioskodawcy. Wnioskodawca złożył we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R deklarując rezygnację ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług i stając się czynnym podatnikiem VAT. Jednocześnie na tym samym zgłoszeniu Wnioskodawca dokonał wyboru składania deklaracji VAT za okresy kwartalne (VAT-7K).

W miesiącach poprzedzających rozpoczęcie działalności (tj. październik, listopad i grudzień 2011 r.) Wnioskodawca dokonywał zakupów na faktury VAT maszyn, urządzeń i narzędzi drobnych ściśle i wyłącznie związanych z profilem działalności Wnioskodawcy, były to m.in. pilarka tarczowa-zagłębiarka, odkurzacz przemysłowy, przecinarka do metalu oraz narzędzia drobne typu wtyczki, przewody, płaskowniki, kształtowniki oraz usługa instalacji systemu alarmowego w siedzibie (stolarni) firmy Wnioskodawcy.

Pierwszą deklarację VAT-7K przez niewiedzę Wnioskodawca złożył po terminie, 10 lutego 2012 roku, kolejną, za II kwartał 2012 roku już terminowo. W obu wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym z przeniesieniem na kolejne okresy rozliczeniowe. Wnioskodawca dodał, że usługi jakie wykonuje opodatkowane są stawką podatku VAT 23%.

W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur wystawionych przed datą rejestracji w zakresie VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W świetle przedstawionego w interpretacji stanu prawnego, prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy będą związane z przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Organ podatkowy wskazał, że należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę