Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

2 września 2012

Prawo do odliczenia VAT z faktur za kompleksowe akcje marketingowe

175

Podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wartości towarów, których koszt zakupu wliczany jest do wynagrodzenia z tytułu świadczenia kompleksowej usługi marketingowej, a które są nieodpłatnie wydawane klientom.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji numer IPPP1/443-34/12-2/AS z 10 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Producent produktów leczniczych (dalej: Spółka) zlecił innej firmie (dalej: Zleceniobiorca) prowadzenie bezpośredniej i pośredniej promocji swoich produktów. Usługi Zleceniobiorcy obejmują między innymi:

• organizowanie i zarządzanie siecią przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych,

• wspieranie opracowania strategii marketingowej dla produktów leczniczych,

• przygotowanie i wdrażanie programów promocyjnych,

• świadczenie usług reklamowych,

• opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych,

• zakup materiałów reklamowych,

• reklamy w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, prasa, Internet),

• czynności administracyjne i badanie rynku,

• usługi w zakresie public relations w celu promowania produktów leczniczych Spółki i jej wizerunku.

W ramach prowadzonych działań, Zleceniobiorca nieodpłatnie wydaje towary klientom Spółki. Towarami tymi są między innymi:

• materiały reklamowe i promocyjne dla lekarzy i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi,

• nagrody, upominki i gadżety dla lekarzy i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi,

• artykuły spożywcze serwowane podczas spotkań promocyjnych oraz seminariów, konferencji i kongresów naukowych.

W związku ze świadczonymi usługami, Zleceniobiorca wystawia Spółce co miesiąc fakturę VAT opiewającą na należne mu wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest określane w oparciu o kwotę kosztów bezpośrednich (związanych bezpośrednio z produktami leczniczymi), pośrednich (rozdzielonych na podstawie raportu z rzeczywistym czasem pracy działów marketingowych Zleceniobiorcy) oraz kosztów ogólnych (rozdzielonych zgodnie z metodologią czasu pracy działów marketingowych Zleceniobiorcy). Do niektórych kosztów promocji produktów leczniczych i czynności marketingowych doliczana jest marża.

W związku z tym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego między innymi z zapytaniem, czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi marketingowej

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy przyznał Spółce prawo do odliczenia VAT od wydatków udokumentowanych opisaną powyżej fakturą VA...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę