Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

2 września 2012

Prawo do odliczenia VAT z faktur za kompleksowe akcje marketingowe

196

Podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wartości towarów, których koszt zakupu wliczany jest do wynagrodzenia z tytułu świadczenia kompleksowej usługi marketingowej, a które są nieodpłatnie wydawane klientom.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji numer IPPP1/443-34/12-2/AS z 10 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Producent produktów leczniczych (dalej: Spółka) zlecił innej firmie (dalej: Zleceniobiorca) prowadzenie bezpośredniej i pośredniej promocji swoich produktów. Usługi Zleceniobiorcy obejmują między innymi:

• organizowanie i zarządzanie siecią przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych,

• wspieranie opraco...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź