Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

4 października 2012

Przygotowanie i obsługa parkingów a prawo do odliczenia podatku VAT

177

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupu towarów związanych z budową parkingu oraz zakupem parkometrów, ponieważ poniesione wydatki służyć będą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z 5 stycznia 2012 roku nr ILPP2/443-1402/11-4/AK

Sytuacja podatnika

Gmina pobiera opłatę za miejskie niestrzeżone parkowanie. Pobierana opłata dotyczy parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. W przyszłości Gmina ma zamiar pobierać także opłatę parkingową za parkowanie pojazdów w specjalnie wyznaczonych miejscach niestanowiących pasa drogowego. W celu przygotowania miejsc parkingowych (poza drogami publicznymi) Gmina poniesie wydatki związane m.in. z przygotowaniem nawierzchni, nabyciem parkometrów.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z przygotowaniem oraz obsługą parkingów.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego, przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jednocześnie ustawa o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę