Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

29 maja 2012

Refakturowanie usług transportowych a obowiązek podatkowy w VAT

192

Jestem właścicielem spółki handlowej. Sprzedawany towar moi klienci odbierają sami i transportują na własny koszt, jednakże zdarza się, że klient poprosi mnie o zorganizowanie usługi transportu. Wtedy zlecam wykonanie usługi zaprzyjaźnionej firmie przewozowej, a otrzymaną fakturę refakturuję na odbiorcę towaru. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia tej refaktury?

ODPOWIEDŹ

W ustawie o podatku od towarów i usług zawarto regulacje dotyczące refakturowania, jednak wyłącznie w zakresie czynności (art. 8 ust. 2a) oraz podstawy opodatkowania (art. 30 ust.3). Nie uregulowano natomiast wprost kwestii powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportu został uregulowany w sposób szczególny w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Refakturowanie usługi jest w istocie przeniesieniem jej kosztów na faktycznego beneficjenta, jednak zdarzeniem wywołującym obowiązek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź