Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , WAŻNE TEMATY

29 maja 2012

Samochód w działalności gospodarczej – dokumentowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów oraz ich sprzedaży lub przekazania

220

W nr 5/2012 „Sposób na VAT” udzieliliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Czytelników pytania dotyczące odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu, najmie, leasingu i eksploatacji firmowych samochodów. Jednakże prawo do odliczenia podatku nie jest jedynym problemem, jaki nurtuje właścicieli i użytkowników firmowych samochodów. W tym artykule opiszemy zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia służbowych pojazdów, a także ich zbycia lub zmiany przeznaczenia.

1. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów

Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów mamy do czynienia, gdy łącznie spełnione są przesłanki wymienione w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj.:

• nabywcą towarów jest podatnik wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem,

• dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej,

oraz zawsze w przypadku, gdy z innego kraju Unii Europejskiej nabywane są nowe środki transportu.

1.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu

Zakup nowego samochodu w innym kraju Unii Europejskiej zawsze jest traktowany jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i nie ma przy tym znaczenia od kogo jest on kupowany, a także to, czy podatnik kupuje go jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności czy jako firma, co wynika z art. 9 ust.3 ustawy o VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT nowymi środkami transportu są między innymi przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Zaklasyfikowanie pojazdu do nowych środków transportu wymaga precyzyjnego określenia daty dopuszczenia do użytku. Za taki moment ustawa o VAT uznaje w przypadku pojazdu lądowego dzień, w którym pojazd został pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

PAMIĘTAJ: Środek transportu należy uznać za nowy, jeśli spełnione jest choćby jedno z dwóch ww. kryteriów. Zatem pojazd zostanie uznany za nowy w każdej z poniższych sytuacji:

• jeśli przejechał nie więcej niż 6.000 km i od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy,

• jeśli przejechał nie więcej niż 6.000 km, ale od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło już więcej niż 6 miesięcy,

• jeśli przejechał więcej niż 6.000 km, ale od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego samochodu powstaje z chwilą otrzymania tego towaru, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (art. 20 ust. 9 ustawy o VAT).

Podstawą opodatkowania, czyli kwotą, od której należy obliczyć wysokość podatku VAT jest cena z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź