Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , WAŻNE TEMATY

30 kwietnia 2012

Samochód w działalności gospodarczej – najczęściej zadawane pytania dotyczące odliczeń

222

W zdecydowanej większości współczesnych firm samochód jest jednym z podstawowych narzędzi pracy. Tym bardziej kłopotliwe i bolesne są dla przedsiębiorców nieustające zmiany, dyskusje i niejasności związane z prawem do odliczenia podatku od jego nabycia, najmu czy kosztów eksploatacji. O wątpliwościach, jakie ta tematyka budzi wśród podatników najlepiej świadczy ilość pytań zadawanych przez Czytelników. W tym artykule udzielimy odpowiedzi na te najczęściej zadawane.

1. Czy mam prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodu

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest to, czy samochód będzie służył przedsiębiorcy do wykonywania czynności opodatkowanych, bo tylko samochód nabyty w takim celu daje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Drugim czynnikiem, dającym odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia całości podatku naliczonego jest to, jaki samochód został nabyty. Polski ustawodawca, działając z upoważnienia Rady Unii Europejskiej, wyrażonego w Decyzji wykonawczej numer 2010/581/UE z 27 września 2010 roku, ograniczył bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu niektórych rodzajów samochodów.

Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnicy mają prawo do odliczenia zaledwie 60% podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł.

Opisane powyżej ograniczenie nie dotyczy jednak:

1) Wymienionych poniżej typów pojazdów, w przypadku, gdy opisane wymagania zostaną stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację, a także, gdy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu widnieje właściwa adnotacja o spełnieniu tych wymagań:

• pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

• pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź