Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , OŚWIATA I KULTURA , KASY REJESTRUJĄCE

29 maja 2012

Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej a kasa fiskalna

293

Szkoła prowadzi stołówkę, która ma na celu zapewnienie wyżywienia uczniom i pracownikom szkoły, nie jest prowadzona sprzedaż obiadów na zewnątrz. Odpłatności za obiady dokonują rodzice dzieci, nauczyciele, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, za niektórych uczniów zapłaty dokonuje Szkoła. Wpłacane pieniądze za obiady znajdują się w rejestrze VAT, gdyż wszystkie wpłaty są udokumentowane wystawionymi fakturami. Wpłaty za obiady dokonywane są na konto bankowe szkoły, nie przyjmuje się wpłat gotówkowych. Czy Szkoła może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej na podstawie poz. 29 załącznika w sprawie kas, dotyczącego czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, ponieważ jej działalność należy klasyfikować w dziale PKWiU 80 „Usługi w zakresie edukacji”?

ODPOWIEDŹ

Nie, ale może korzystać za zwolnienia z prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w powiązaniu z pozycją 37 i 45 załącznika dotyczącego czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania.

UZASADNIENIE

Art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usł...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź