Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

30 maja 2012

Sprzedaż usług reklamowych przez MZK

244

W sytuacji, gdy Miejski Zakład Komunikacji dokonuje sprzedaży usług reklamowych – powierzchni na autobusach, sprzedaż taka ma charakter ciągły w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast na fakturach wystawianych przez Wnioskodawcę, dokumentujących świadczone usługi reklamowe, jako data sprzedaży nie może być wskazana data wystawienia faktury.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź