Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka będąca podatnikiem VAT dokonuje transportu towarów spoza terytorium Unii Europejskiej na terytorium Unii Europejskiej. Transport towarów nie przebiega przez Polskę. Sama usługa świadczona jest na rzecz polskiego podatnika, który ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Jaką stawkę podatku należy zastosować do wskazanego transportu?

Odpowiedź

Przedstawiona sytuacja nie pozwala na stwierdzenie, że mamy do czynienia z transportem międzynarodowym, jednakże w wypadku spełnienia przesłanek, które zostały szerzej opisane w uzasadnieniu, możliwe jest zastosowanie stawki podatku 0% na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. 

Uzasadnienie

Pierwszym krokiem wymagającym analizy jest ustalenie, czy powyższy transport może zostać uznany za transport międzynarodowy. Stosownie do przepisów ustawy o VAT przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: 

  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej;
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju;
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

We wskazanych przypadkach ustawodawca zdecydował się na umożliwienie opodatkowania takiej usługi według stawki 0% pod warunkiem należytego udokumentowania transportu. 
Jak jednak można stwierdzić na podstawie definicji transportu międzynarodowego, transport obejmuje wyłącznie takie przypadki, gdy przewożony towar znajduje się na pewnym odcinku w Polsce (przed, po lub w trakcie). 
W konsekwencji przepisy dotyczące transportu międzynarodowego nie znajdą zastosowania w sytuacji przedstawionej w pytaniu. 
Pod uwagę należy wziąć jednak przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2670), gdzie wskazuje się, że obniżoną do 0% stawkę podatku stosuje się także do usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika, w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w wypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejs...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.