Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka będąca podatnikiem VAT jest agencją organizującą koncerty twórców/artystów (szczególnie zespołów muzycznych). Czy może zastosować zwolnienie z VAT? Jakie przesłanki powinna spełnić? Spółka nie jest podmiotem prawa publicznego ani innym podmiotem, który może zostać uznany za instytucję o charakterze kulturalnym, ani podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury.

Odpowiedź

Agencje, które realizują jedynie zlecenia organizacji koncertów, nie mogą korzystać ze zwolnienia, ponieważ nie są podmiotem będącym twórcą/artystą. 

Uzasadnienie

Ustawa o VAT wprowadza szereg zwolnień o charakterze przedmiotowym czy przedmiotowo-podmiotowym. Jednym z nich jest zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

  1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;
  2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zwolnienie stanowi przykład zwolnienia mającego charakter przedmiotowo-podmiotowy. W wypadku tego rodzaju zwolnień zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług, który wykonywany jest przez wskazane w przepisie podmioty. Odczytując powyższe zwolnienie, należy również mieć na uwadze ogólne zasady prawa podatkowego, w szczególności konieczność ścisłego interpretowania zwolnień podatkowych. W sytuacji opisanej w pytaniu nie ma możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie punktu a. Analizie należy poddać zatem przesłanki wynikające z punku b. W tym zakresie warto wskazać, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b wymaga, aby podmiotem korzystającym ze zwolnienia był twórca lub artysta w rozumieniu przepisów o prawie autor...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.