Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT

3 listopada 2012

Transport unijny dla polskiego odbiorcy a numer VAT-UE

156

Otrzymaliśmy od polskiego kontrahenta zlecenie na wykonanie usług transportowych na terenie Unii (Niemcy i Francja). Faktury będą wystawione na naszego polskiego zleceniodawcę. Nasza firma jest czynnym podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowana jak podatnik VAT UE. Czy w przedstawionej sytuacji musimy posiadać także unijny NIP?

ODPOWIEDŹ

Nie, w Państwa przypadku nie istnieje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE.

UZASADNIENIE

Podstawowe zasady dotyczące obowiązku posiadania NIP UE zostały uregulowane w art.97 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik jest zobowiązany przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Opisany powyżej obowiązek dotyczy także podatników, którzy nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług. Importem usług zaś jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT tj. podatnikiem jest firma będąca usługobiorcą usług świadczonych przez podatników, którzy posiadają s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę