Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

29 maja 2012

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się kolejną polską sprawą

170

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem I FSK 54/12 z 27 kwietnia 2012 roku skierował do TSUE pytania odnośnie zwolnienia usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych oraz prawa do odliczenia VAT w przypadku, gdy przepisy polskie wprowadzają dla danej czynności zwolnienie z VAT, podczas gdy na gruncie przepisów Dyrektywy podlega ona opodatkowaniu.

Postanowienie NSA wydane zostało w związku z wniesioną przez Ministra Finansów skargą kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie dotyczącego wniosku o interpretację złożonego przez firmę szkoleniową. W złożonym wniosku firma wyjaśniła, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, organizuje specjalistyczne szkolenia i konferencje, których celem jest regularne osiąganie zysku. W jej ocenie zwolnienie z VAT dla usług szkoleniowych świadczonych w celach komercyjnych przewidziane w polskich przepisach było niezgodne z dyrektywą 112, a zatem na podstawie art. 168 tej Dyrektywy firma jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego. Minister Finansów w wydanej interpretacji uznał stanowisko firmy za nieprawidłowe, natomiast WSA w Warszawie poparł stanowisko firmy.Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do TSUE z zapytaniem, czy:1) art. 132 ust.1 lit. i), art. 133 i 134 Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one objęciu zwolnieniem usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w celach kom...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę