Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi spedycyjno-transportowe a zastosowanie kursu waluty

Artykuły | 26 października 2023 | NR 141
0 996

Firma – podatnik czynny VAT – świadczy usługi spedycyjno-transportowe na rzecz innego podatnika polskiego w walucie euro. 21 maja 2023 r. została wystawiona faktura na wykonaną usługę spedycyjną. Usługa spedycji miała być świadczona 10 maja 2023 r., ale okazało się, że nieprawidłowo ustalono kurs. Dziś sprecyzowano, że usługa spedycji była wykonana w innym terminie. Jako sprzedawca jesteśmy zobligowani do wystawienia faktury korygującej. W tej korekcie również uwzględniliśmy inną datę sprzedaży. Zamiast 10 maja 2023 r. ma być data prawidłowa, 16 maja 2023 r. Jaki będzie prawidłowy kurs waluty dla tej usługi?

Odpowiedź

Usługi spedycyjno-transportowe świadczone przez Czytelnika na rzecz podatnika będą rozliczane na zasadach ogólnych, tj. moment wykonania usługi lub wcześniejsza zapłata w części lub w całości spowoduje, że w VAT powstanie obowiązek podatkowy. 
Czytelnik wykonał usługę 16 maja 2023 r. Kurs do przeliczenia waluty obcej należy zastosować zgodnie z przeliczeniem na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 maja 2023 r. 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy od usługi spedycyjno-transportowej powstaje na zasadach ogólnych, tj. z momentem wykonania usługi lub wcześniejszej zapłaty za tę usługę. 

Wystawienie faktury sprzedażowej na usługi spedycyjno-transportowe
W praktyce gospodarczej zdarza się często tak, że strony transakcji w umowach zawierają warunki co do zapłaty w walucie obcej lub też uzgadniają wystawienie faktury w tej walucie. Polscy kontrahenci podlegają przepisom dotyczącym wystawiania faktur. Ustawodawca określił, jakie muszą być spełnione warunki dla faktury wystawionej w walucie obcej. Jednocześnie przepisy nie zabraniają wystawienia faktury w innej walucie niż złoty polski. 

Ważne
Zgodnie z przepisem dotyczącym wystawiania faktur polski kontrahent może wystawić fakturę na obcą walutę. Na takiej fakturze kwoty podatku muszą być jednak wykazane w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Oznacza to, że można wystawić taką fakturę, ale musi ona zawierać VAT wyrażony w złotych, a podstawa opodatkowania może już być w dowolnej walucie. Matematycznie należy też zastosować zaokrąglenia do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki od 0,5 gr zaokrągla się do 1 gr.

Przeliczenie kursu waluty
Pamiętaj!

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług jeżeli podstawa opodatkowania została określona w walucie obcej, to przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. 

Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.