Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 stycznia 2012

Usługi szkoleniowe zakupione przez Urząd Miasta a zwolnienie w VAT

196

Usługi szkoleniowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związane z tymi usługami, finansowane w całości ze środków publicznych, przeznaczone na kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28.06.2011 roku (nr IPPP3/443-415/11-5/SM).

Sytuacja podatnika

Urząd Miasta, w celu realizacji zadań własnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zatrudnia pracowników o różnych zawodach, specjalnościach i doświadczeniu. Rekrutacja pracowników odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy o pracownikach samorządowych, co nie wyklucza potrzeby stałego podwyższania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych już zatrudnionych pracowników z poszczególnych dziedzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź