Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

14 marca 2012

Usługi terapii uzależnień podlegają zwolnieniu od VAT

172

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej numer IBPP4/443-1613/11/EJ z 17 stycznia 2012 roku.

O wydanie interpretacji do organu podatkowego zwrócił się podmiot prowadzący ośrodek leczenia uzależnień. Podmiot świadczy usługi w zakresie detoksykacji, farmakoterapii (prowadzone przez lekarza psychiatrę) oraz usługi w zakresie uzależnień od narkotyków, leków, alkoholu (prowadzone przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień). W ośrodku zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi prowadzone są przez osoby posiadające certyfi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę