Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

31 października 2015

Użytkowanie kasy po wznowieniu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych

0 857

Świadczę od 2 lat usługi budowlane, jestem podatnikiem VAT i posiadam kasę rejestrującą. Od pięciu miesięcy wykonuję usługi tylko dla podmiotu gospodarczego, ponieważ wygrałem przetarg. Zbliża się termin przeglądu technicznego czy powinienem go wykonać gdy kasa stoi nie użytkowana? Ponieważ nie wiem w jakim kierunku będzie się rozwijała moja działalność to czy mogę kasę zlikwidować a kiedyś ewentualnie ponownie ją użytkować gdy wznowię usługi dla osób prywatnych?

ODPOWIEDŹ

Należy bezwzględnie dokonać obowiązkowego przeglądu technicznego chyba, że przed datą tego obowiązku zostanie dokonany odczyt z pamięci fiskalnej i kasa zostanie wyrejestrowana z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ale wówczas dalsze użytkowanie tej kasy bez wymiany pamięci fiskalnej nie będzie możliwe.

UZASADNIENIE

Na podstawie zapisu art. 111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z ust. 3a pkt 4 i 9 tego artykułu wynika, iż podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących oraz prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy stosujący kasy zgłaszają je do obowiązkowego przeglądu technicznego do podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, w terminach określonych w § 33 rozporządzenia. W myśl § 33 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia, obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata, a termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego liczony jest od dnia fiskalizacji kasy.

Jeżeli zbliża się termin obowiązkowego przeglądu technicznego to pomimo, iż kasa w danym okresie nie jest użytkowana a nie została wyrejestrowana z ewidencji urzędu skarbowego należy bezwzględnie przegląd wykonać ponieważ podatnik, który w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokonuje w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis jest obowiązany do zwrotu odliczonej/zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej na podstawie zapisu art. 111 ust. 6 ustawy o podatku VAT.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy ich zastosowaniu. W związku z powyższym, jeżeli nie występuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji, skoro nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy, to nie ma potrzeby posiadania kasy fiskalnej. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż działalność gospodarcza nie jest likwidowana a Pan nie jest pewien czy nie nastąpi wznowienie świadczenia usług dla osób fizycznych, zdaniem Redakcji aby zapewnić sobie możliwość w przyszłości dalszego stosowania obecnie posiadanej kasy, po dokonaniu przeglądu technicznego można przeznaczyć tę kasę na kasę rezerwową. Stosowanie przez podatnika do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego rezerwowej kasy fiskalnej wymaga wypełnienia takich samych warunków jak przy użytkowaniu kasy podstawowej, zatem musi ona spełniać te same kryteria i warunki techniczne. Jeśli zdecyduje się Pan przeznaczyć posiadaną kasę na kasę rezerwową, to musi Pan powiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zmiany o przeniesieniu jej z punktu do punktu (jeżeli taki fakt nastąpił, w tym przypadku również serwis zmienia dane umieszczone w pamięci fiskalnej kasy), lub zmianie jej przeznaczenia, wtedy będzie wiadomo, iż od tego momentu kasa nie pracuje w systemie ciągłym. Naczelnik urzędu skarbowego odnotowuje w prowadzonej przez siebie ewidencji fakt zmiany p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.