Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 sierpnia 2012

Wydanie nagród w loterii a prawo do odliczenia VAT

147

Podatnik, nabywając samochody osobowe przeznaczone na nagrody w loterii, związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, jest uprawniony do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie przedmiotowych samochodów.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2012 roku nr IPPP3/443-482/12-2/MPe

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która zorganizowała loterię, w której m.in. nagrodami były samochody osobowe. Wartość netto samochodu Spółka zaksięgowała w koszty z tyt. promocji konsumenckich, podatek naliczony Spółka odliczyła do US, a na podstawie faktury wewnętrznej VAT odprowadziła jako podatek należny do US.

W związku z tym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego, z zapytaniem czy postąpiła prawidłowo stosując odliczenie podatku naliczonego przy ich zakupie.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z brzmienia przepisu art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy zmieniającej jednoznacznie wynika, że pełne odliczenie podatku naliczonego od nabytych samochodów osobowych dotyczy tylko takich przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż nabytych przez niego samochodów osobowych. Mówiąc o przedmiocie działalności podatnika, przepis ten wiąże go jednocześnie z odsprzedażą konkretnych samochodów poprzez użycie wyrazu „tych”, przy czym ich odsprzedaż jest jedyną okolicznością wymienioną w tym przepisie, która uzasadnia jego zastosowanie. Zatem do nabycia uprawnienia pełnego odliczenia podatku naliczone...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę