Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 sierpnia 2012

Wynajem toru pływackiego a stawka VAT

168

Podatnikowi nie przysługuje uprawnienie do stosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży usług wynajmu toru pływackiego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2012 roku nr IPPP1/443-448/12-4/PR.

Sytuacja podatnika

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) będący jednostką budżetową, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej oraz administrowanie obiektami i terenami sportowo-rekreacyjnymi, na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem, wynajmuje tory basenowe, w celu prowadzenia treningów zawodników Klubu Sportowego. Zgodnie z zapisem w umowie Klub Sportowy korzysta z torów według przedstawionego harmonogramu zajęć. Wnioskodawca uściślił, iż przedmiotową usługę wynajmu torów pływackich klasyfikuje zgodnie z PKWiU pod symbolem 93.19.19.0 – „Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją”.

W związku z powyższym GOSiR zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy postępuje prawidłowo opodatkowując usługę najmu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23 %.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką podatku w wysokości 8% objęte zostały m.in. usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0) oraz usługi związane z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu.

Organ podatkowy zaznaczył, iż ustawodawca nie określił definicji pojęcia „wstępu”, które objął st...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę