Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 maja 2011

Wypłata dywidendy w ratach a przychód podatkowy spółki z tytułu dysponowania środkami udziałowców

176

Ratalna wypłata dywidendy zgodna z terminami i wartościami wskazanymi w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 lipca 2010 roku (nr IPPB3/423-323/10-4/JB). Sytuacja Podatnika Spółka zamierza dokonać podziału wyniku finansowego za rok 2009 -przekazując część zysku na wypłatę dywidendy dla czterech wspólników (osoby fizyczne). Rozważana jest opcja wypłaty dywidendy w dwóch ratach. W uchwale Zgromadzenia Wspólników będą jednoznacznie wskazane dwa terminy, w których dywidenda miałaby być wypłacona - dokładny dzień wypłaty i kwota wypłaty. W związku z powyższym zadano pytanie czy po stronie Spółki - w związku z ratalną wypłatą dywidendy - powstanie przychód z tyt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę