Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 maja 2011

Wypłata dywidendy w ratach a przychód podatkowy spółki z tytułu dysponowania środkami udziałowców

257

Ratalna wypłata dywidendy zgodna z terminami i wartościami wskazanymi w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Wynika to z inter...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź