Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

27 września 2012

Wystawianie faktur przez podmiot trzeci

220

Dostawca towarów może zlecić innemu podmiotowi, na podstawie umowy cywilnoprawnej, czynność wystawienia faktury w swoim imieniu i na swój rachunek. Na fakturze mogą w takiej sytuacji, obok danych dostawcy i nabywcy, widnieć również dane wystawcy faktury. Faktura może być wystawiona w języku obcym, pod warunkiem, że zawiera wszystkie obowiązkowe dane przewidziane przepisami prawa.

Takie stanowisko wyraził Minister Finansów w interpretacji nr PT8/033/203/688/WCX/12/ PT-694 z 5 września 2012 roku, zmieniającej z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się sprzedawca obrabiarek, który zamierzał nawiązać współpracę z przedstawicielem dużej firmy niemieckiej i brytyjskiej zajmującej się pośrednictwem w sprzedaży towaru (aukcjonerem). Sprzedaż odbywała się poprzez aukcje internetowe. Współpraca z aukcjonerem miała odbywać się na podstawie podpisanego zlecenia dotyczącego rozreklamowania towaru Wnioskodawcy oraz pośrednictwie w transakcji sprzedaży. Aukcjoner działający na rynkach wielu krajów poinformował Wnioskodawcę, że na podstawie tego zlecenia będzie w imieniu Wnioskodawcy wystawiał faktury.

Faktura ta miała zawierać dane: sprzedawcy towaru, kupującego (odbiorcy) towaru, wystawcy dokumentu, czyli aukcjonera i miała być wystawiona w języku obcym.

Faktury miały być wystawiane za towar, bezpośrednio po aukcji. Aukcjoner miał pobierać prowizję w wysokości 15% od kupującego na podstawie wystawionej przez siebie faktury za prowizję. Faktura wystawiona w imieniu Wnioskodawcy miała zawierać również numer rachunku bankowego aukcjonera, ponieważ aukcjoner po otrzymaniu pieniędzy od kupującego (za towar i prowizję) miał przesłać Wnioskodawcy pieniądze za towar. Transportem (łącznie z załadunkiem) miał zajmować się odbiorca towaru. Towar znajdował się w magazynie Wnioskodawcy i ruch towaru miał odbywać się od sprzedawcy do kupującego (odbiorcy). Aukcjoner zobowiązał się do przesłania Wnioskodawcy stosownych dokumentów potwierdzających wywóz towarów i dotarcie do kupującego.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniami:

• Czy aukcjoner na podstawie podpisanego zlecenia o pośrednictwo może wystawić w imieniu Wnioskodawcy faktury?

• Czy na fakturze sprzedaży mogą występować 3 podmioty: - sprzedawca towaru, - kupujący (odbiorca) towaru, - wystawca dokumentu (aukcjoner)?

• Czy faktury mogą być wystawiane w obcym języku?  

Stanowisko Ministra Finansów

Omawiana interpretacja została wydana przez Ministra Finansów celem zmiany indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2008 roku. Minister Finansów, zmieniając interpretację organu podatkowego, uznał, że:

• Nie narusza przepisów podatkowych zlecen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę