Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

27 września 2012

Wystawianie faktur przez podmiot trzeci

260

Dostawca towarów może zlecić innemu podmiotowi, na podstawie umowy cywilnoprawnej, czynność wystawienia faktury w swoim imieniu i na swój rachunek. Na fakturze mogą w takiej sytuacji, obok danych dostawcy i nabywcy, widnieć również dane wystawcy faktury. Faktura może być wystawiona w języku obcym, pod warunkiem, że zawiera wszystkie obowiązkowe dane przewidziane przepisami prawa.

Takie stanowisko wyraził Minister Finansów w interpretacji nr PT8/033/203/688/WCX/12/ PT-694 z 5 września 2012 roku, zmieniającej z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się sprzedawca obrabiarek, który zamierzał nawiązać współpracę z przedstawicielem dużej firmy niemieckiej i brytyjskiej zajmującej się pośrednictwem w sprzedaży towaru (aukcjonerem). Sprzedaż odbywała się poprzez aukcje int...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź