Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

27 września 2012

Wystawianie faktur przez podmiot trzeci

324

Dostawca towarów może zlecić innemu podmiotowi, na podstawie umowy cywilnoprawnej, czynność wystawienia faktury w swoim imieniu i na swój rachunek. Na fakturze mogą w takiej sytuacji, obok danych dostawcy i nabywcy, widnieć również dane wystawcy faktury. Faktura może być wystawiona w języku obcym, pod warunkiem, że zawiera wszystkie obowiązkowe dane przewidziane przepisami prawa.

Takie stanowisko wyraził Minister Finansów w int...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź