Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma nasza wystawiła fakturę VAT dla klienta w dniu 28 lutego 2012 roku. Towar udokumentowany powyższą fakturą został doręczony klientowi w dniu 2 marca 2012 roku. W którym dniu powstanie obowiązek podatkowy z punktu widzenia podatku VAT? Czy na naszej firmie ciążą jakieś zagrożenia z tytułu wystawienia faktury przed wydaniem towaru?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z pewnymi zastrzeżeniami. Z powyższych przepisów można wyciągnąć wniosek, że, skoro faktura ma stwierdzać dokonanie sprzedaży, powinna zostać wystawiona po dokonaniu tej sprzedaży. Ponadto, art.19 ust.4...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź