Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

4 listopada 2012

Zamiana gruntów z osobą fizyczną a dane na fakturze

181

Faktura wystawiona dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą musi zawierać NIP nabywcy, nawet jeżeli w momencie jej wystawiania nie zostało jasno określone, że zakup jest dokonywany w ramach działalności gospodarczej. Brak NIP na fakturze może być uzupełniony w drodze faktury korygującej wystawionej przez sprzedawcę.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 sierpnia 2012 roku nr IPTPP4/443-319/12-6/ UNR.  

Sytuacja podatnika

Osoba fizyczna (Pan X) zwróciła się do Nadleśnictwa o wyrażenie zgody na zamianę gruntów. Została wydana decyzja administracyjna, w której wyrażono zgodę na dokonanie zamiany gruntu leśnego stanowiącego własność Nadleśnictwa na siedem ewidencyjnie wydzielonych działek gruntowych oferowanych przez Pana X. Grunty zbyte przez Pana X miały charakter gruntów leśnych (niezabudowanych) i jako takie korzystały ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź