Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Zbiorcza akceptacja faktur wystawianych przez nabywcę

231

Akceptacja faktury wystawianej przez nabywcę w imieniu dostawcy może być dokonywana poprzez złożenie przez pracownika Spółki, upoważnionego w tym zakresie przez dostawcę, podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy.

Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 kwietnia 2011 roku o sygnaturze III SA/Wa 2494/10.

Sytuacja podatnika

Spółka dokonuje nabyć paliw, olejów silnikowych, kosmetyków samochodowych, artykułów spożywczych etc. Dostawcami powyższych towarów są krajowe podmioty gospodarcze, zarejestrowane dla celów podatku od towarów i usług. Spółka zawiera z dost...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź