Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Zbiorcza akceptacja faktur wystawianych przez nabywcę

193

Akceptacja faktury wystawianej przez nabywcę w imieniu dostawcy może być dokonywana poprzez złożenie przez pracownika Spółki, upoważnionego w tym zakresie przez dostawcę, podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy.

Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 kwietnia 2011 roku o sygnaturze III SA/Wa 2494/10.

Sytuacja podatnika

Spółka dokonuje nabyć paliw, olejów silnikowych, kosmetyków samochodowych, artykułów spożywczych etc. Dostawcami powyższych towarów są krajowe podmioty gospodarcze, zarejestrowane dla celów podatku od towarów i usług. Spółka zawiera z dostawcami umowy upoważniające ją do wystawiania faktur w ich imieniu, w trybie §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (tzw. „rozporządzenia fakturowego”). W celu usprawnienia obiegu dokumentów Spółka planuje zawarcie w powyższych umowach zapisów zakładających, iż akceptacja faktur wystawianych przez Spółkę w imieniu dostawcy dokonywana będzie przez pracownika Spółki, poprzez złożenie przez niego podpisu pod zbiorczym miesięcznym zestawieniem faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy w danym okresie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej w tym zakresie przez dostawcę.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania:

• Czy akceptacja faktury, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego może być dokonywana poprzez złożenie przez pracownika Spółki, upoważnionego w tym zakresie przez dostawcę, podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy?

• Czy faktury VAT zaakceptowane w sposób opisany we wniosku będą uprawniały Spółkę do odliczenia podatku naliczonego na nich wskazanego w rozliczeniu za okres podpisania zestawienia przez pracownika Spółki lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych?

Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W przepisie §6 ust.2 pkt 2 lit.b rozporządzenia fakturowego mowa jest o obowiązku przedstawienia przez podatnika do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę