Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

2 lipca 2012

Zgłoszenie do odprawy w innym kraju również może być eksportem

177

W uchwale I FPS 3/12 z 25 czerwca 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów orzekł, że eksport towarów ma miejsce również wtedy, gdy procedura wywozu towarów rozpoczyna się w kraju innym niż Polska.

Uchwała NSA została podjęta w rezultacie sporu między organami podatkowymi a podatnikami odnośnie kwalifikacji transakcji polegających na wywozie towarów poza Unię Europejską w taki sposób, że odprawa celna jest dokonywana w innym kraju unijnym. Podatnicy chcieli traktować taką transakcję jako eksport, organa podatkowe nakazywały rozpoznawać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do kraju, w którym odbywa się odprawa i później eksport towaru z tego kraju. Stanowisko organów podatkowych oznaczało konieczność rejestracji dla potrzeb VAT w kraju, w którym dokonywana jest odprawa.

W podjętej uchwale siedmioosobowy skład NSA orzekł, że:

  • W świetle art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2010 roku warunek "wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty" jest spełniony nie tylko wtedy, gdy procedura wywozu towarów, o której mowa w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, rozpocznie się poprzez zgłoszenie do wywozu złożone w urzędzie celnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Dla zastosowania p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę