Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , NIERUCHOMOŚCI

3 października 2012

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego

180

Gmina jest uprawniona do odliczenia odpowiedniej części VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-291/12-2/RG z dnia 06 lipca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca – Gmina – zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach położonych na terenie Gminy. W ramach realizacji inwestycji w zakresie wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej Gmina występowała w charakterze inwestora. Gmina nie jest jednak dostawcą usług w zakresie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Gminy. Działalność taka początkowo prowadzona była przez Zakład Usług Komunalnych, który był oddzielnym podatnikiem VAT jako zakład komunalny Gminy. W roku 2008 Zakład został zlikwidowany a jego majątek został przekazany do nowo utworzonej spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Obecnie na terenie Gminy to...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź