Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , TRANSPORT

2 września 2012

Anulowanie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu

0 1139

31 lipca 2012 roku nasza Spółka kupiła używany samochód ciężarowy o wartości 10.000 euro (41.411 zł wg kursu z dnia 30.07.2012) od firmy niemieckiej. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT rozliczyliśmy ten zakup jako WNT w deklaracji VAT-7 oraz wykazaliśmy w informacji VAT UE za lipiec 2012 roku. Samochód ten jest już zarejestrowany na naszą firmę. Niestety okazało się, że na fakturze był błąd w nazwie kontrahenta. Firma niemiecka anulowała (wystornowała) fakturę z dnia 31 lipca i wystawiła nową z datą 2 sierpnia 2012 roku. Czy wpływa to na rozliczony przez naszą firmę podatek?

ODPOWIEDŹ

Przy nabyciu samochodu używanego, gdy przedsiębiorca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i będzie używał samochodu w działalności gospodarczej, a dostawcą jest zagraniczna firma z UE, która też jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE i wykorzystywała samochód w swojej działalności gospodarczej, wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

Obowiązek podatkowy przy nabyciu używanego samochodu powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono samochód (art.20 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli jednak przed upływem tego terminu dostawca wystawił Państwu fakturę, to obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia tej faktury (art.20 ust.6).

W związku z tym, że Państwa kontrahent anulował pierwszą fakturę z dnia 31 lipca i wystawił nową 2 sierpnia, obowiązek podatkowy z tytułu opisanej transakcji powstał w sierpniu. A zatem są Państwo zobowiązani do rozliczenia tej transakcji w deklaracji VAT- 7 oraz wykazania w informacji VAT UE za sierpień 2012 roku. Dlatego też muszą Państwo skorygować złożone zeznania: VAT-7 i VAT-UE, dotyczące lipca 2012 roku (in minus).

Podstawą opodatkowania, czyli kwotą od której obliczą Państwo wysokość podatku VAT jest cena za auto powiększona o opłaty związane z wprowadzeniem auta na teren Polski. Natomiast przeliczenia na złote dokonują Państwo wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust.1 ustawy o VAT). Kurs z dnia 1 sierpnia wynosi 1 euro = 4,1147 zł, a zatem prawidłowa cena za auto czyli podstawa opodatkowania jest mniejsza i wynosi 41.147 zł.

REASUMUJĄC

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu powinni Państwo rozliczyć w deklaracji VAT-7 za sierpień 2012 roku, wykazując w pozycji 33 – podstawa opodatkowania kwotę 41.147 zł i w pozyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.