Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

1 marca 2014

Aport udziału gminy we wspólnej inwestycji do spółki z o.o.

0 371

Gmina podpisała umowę ze spółką z o.o. w zakresie zasad i warunków przeprowadzenia wspólnej inwestycji, której przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej. Koszty wspólnej inwestycji w 99% ma pokryć Gmina, a 1% spółka. Spółka pokryje swoje zobowiązanie po otrzymaniu faktury od Gminy, pod warunkiem podpisania protokołu odbioru prac budowlano-remontowych. Gmina wniesie aportem do spółki swój udział we wspólnej inwestycji w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w terminie 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru technicznego. Do momentu wpisu w KRS o podwyższenie kapitału, instalacja będzie użytkowana przez spółkę w celu świadczenia usługi oświetleniowej. W dniu 2 grudnia wójt gminy wydał zarządzenie o objęciu udziałów w spółce o wartości brutto 27.060 zł, ale Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie podjęło jeszcze uchwały o podwyższeniu kapitału spółki i objęciu udziałów przez gminę w zamian za aport.

1. Czy umowa zawarta ze spółką dawała gminie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez wyk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź