Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z produkcją stolarki okiennej oraz mon-tażem postanowił ją podzielić. Wydzielona zostanie ZCP zajmującego się montażem sto-larki okiennej. Nowa spółka przejmująca część biznesu ma nową nazwę nowy NIP. Wy-dzielenie miało miejsce w grudniu (dokładnie 31 grudnia 2021 r.). W styczniu spółka wy-dzielona dostała fakturę na drabiny. Na fakturze sprzedawca ujął dane spółki dzielonej. Czy w tym przypadku należy wystawić fakturę korygującą zerową, czy też notę korygują-cą dane nabywcy?

Odpowiedź

Sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą do zera do faktury z nieprawidłowymi danymi, a następnie wystawić fakturę sprzedaży już z prawidłowymi danymi.

Uzasadnienie

Na wstępie należy przypomnieć, iż regulacje dotyczące sukcesji podatkowej są uregulowane w ustawie Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (patrz art. 93c § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Regulacja powyższa jest wyrazem tzw. zasady sukcesji ograniczonej (częściowej). W naszym przypadku sukcesja dotyczy wydzielonej ZCP. Z pytania wynika, iż spółka wydzielona otrzymała fakturę wystawioną na podmiot dzielony. Czyli faktura wystawiona jest na inny podmiot, niż ten który dokonał zakupu. Faktura powinna odzwierciedlać prawdziwy przebieg zdarzenia gospodarczego, czyli powinna dokumentować fakt nabycia określonych towarów lub usług przez określonego podatnika.

Stosownie do art. 106k ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Na tej podstawie przyjąć należy, że w szczególności nota korygująca może być wystawiona w celu skorygowania pomyłek w treści imion i nazwisk lub nazw bądź nazw skróconych sprzedawcy bądź nabywcy. Przedmiotowy przepis nie wprowadza bowiem w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Z kolei, zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
  2. (uchylony)
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zap...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.