Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przedsiębiorca kupił przez Internet towary z CRL (400 sztuk czapek męskich). Towary te dostarczył kurier z Federacji Rosyjskiej - bez dokumentów przewozowych. Czy przedsiębiorca może wprowadzić legalnie te towary do dalszej odsprzedaży na terenie Polski? A jeśli tak, to w jaki sposób i co z deklaracją VAT?

Sprawdź również portal dla księgowych: Doradca Księgowego i dowiedz się więcej!

Odpowiedź

Tak, przedsiębiorca może wprowadzić zakupione towary z CRL do obrotu na terytorium RP mimo braku dokumentów przewozowych. W tym celu przy imporcie towarów ma obowiązek złożyć zgłoszenie celne oraz opłacić należny VAT. Należności te trzeba uregulować w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia o ich wysokości. 

Uzasadnienie

Podatnikami VAT są - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną (szerzej zob. wyrok WSA w Poznaniu z 21 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Po 913/18). 
Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje - w myśl art. 19a ust. 9 ustawy o VAT - z chwilą powstania długu celnego (zob. też wyrok WSA w Gdańsku z 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 182/19). Podatnicy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących stawek (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przedsiębiorca jest obowiązany do wpłacenia kwoty obliczonego podatku w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych (art. 33 ust. 4 ustawy o VAT). 

W przypadku importu towarów kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego (art. 86 ust. 2 pkt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.