Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

3 grudnia 2012

Brak faktury od zagranicznego usługodawcy a obowiązek podatkowy w imporcie usług

0 1494

Nasza firma płaci spółce powiązanej ze Szwecji opłatę za używanie znaku towarowego. Opłata jest płacona miesięcznie, w oparciu o umowę, a kontrahent nie wystawia nam faktur. Czy pomimo tego powinniśmy rozpoznać import usług? Jeżeli tak, to czy mamy prawo do odliczenia VAT ?

ODPOWIEDŹ

Tak, pomimo braku faktury VAT, Spółka ma obowiązek rozliczenia VAT należnego od importu usług i tym samym prawo do odliczenia podatku naliczonego.  

UZASADNIENIE

Znak towarowy to prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustanowienie odpłatnego użytkowania znaku towarowego jest odpłatnym świadczeniem usługi, opodatkowanym podatkiem od towarów i usług na podstawie art.8 ust.1 ustawy o VAT. W przypadku świadczenia tego rodzaju usługi na rzecz podatnika, zgodnie z art.28b ustawy o VAT miejscem jej świadczenia jest miejsce siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy. Z przepisów art.17 ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w sytuacji, kiedy miejsce świadczenia i opodatkowania przypada na państwo, w którym usługobiorca posiada siedzibę, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia importu usług jest zawsze usługobiorca niezależnie od tego, czy podatek został rozliczony w kraju nabycia, na podstawie innego dokumentu niż faktura.

Jak wynika z zapytania, Czytelnik płaci spółce ze Szwecji miesięczną opłatę z tytułu używania znaku towarowego, jednak kontrahent nie wystawia faktur dokumentujących tę czynność. Jeżeli firma ze Szwecji świadczy usługę użytkowania znaku na terytorium kraju, czynność tę należy rozpoznać jako import usług. Zgodnie z art.2 pkt 9 ustawy o VAT, import usług oznacza bowiem świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 4. A więc mamy do czynienia z importem usług, gdyż usługi świadczone są przez podatników mających siedzibę, miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Podatnikiem z tytułu świadczenia (albo raczej nabywania) tychże usług jest podmiot polski.

Zgodnie z art.19 ust.19a pkt 1 ustawy o VAT w przypadku usług, do których stosuje się art.28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania tych usług, z tym, że usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Zgodnie z art.19 ust.19b w połączeniu z ust.11 ust...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.