Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

1 maja 2013

Brak faktury zaliczkowej a rozliczenia podatkowe

0 1301

Prowadzę działalność gospodarczą. Kontrahentowi przelałam zaliczkę za materiały budowlane ale nie otrzymałam faktury zaliczkowej. Potem sukcesywnie otrzymywałam zamówione materiały a wraz z nimi faktury przelewowe. Należności wynikających z tych faktur nie płaciłam tylko podpinałam dowód zapłaty zaliczki. Czy postąpiłam prawidłowo? Czy wpłacona zaliczka stanowi dowód zapłaty za towar w terminie? 

ODPOWIEDŹ

Obowiązki podatników VAT w zakresie wystawiania faktur zostały uregulowane w art.106 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów usług (rozporządzenie fakturowe). Obowiązkowe elementy faktury zostały określone w rozdziale 3 rozporządzenia fakturowego.

Zgodnie z §10 ust.1 rozporządzenia fakturowego jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy, fakturę wystawia się nie później niż 7. Dnia od dnia, w którym ją otrzymano. Powyższe oznacza, że pani kontrahent miał obowiązek wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną od pani zaliczkę, w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. W opisanej sytuacji powinna się pani zatem domagać od sprzedawcy wystawienia faktury zaliczkowej i skorygowania faktur wystawionych bez uwzględnienia w nich wpłaconej zaliczki. Z uwagi na to, że kwestionowane faktury wprowadzono do obrotu nie ma możliwości ich anulowania. Jeżeli zaliczka pokrywała pełną kwotę należności to późniejsze faktury powinny zostać skorygowane „do zera”.

Z zapytania nie wynika, jaką część należności za towar uiściła pani w formie zaliczki. W przypadku gdy zaliczka pokrywała całość należności za dostarczony towar to należy przyjąć, iż zapłata została dokonana w ustalonych terminach. W takim przypadku powinna pani ująć fakturę zaliczkową oraz faktury korygujące „do zera” faktury dokumentujące dostawy towarów w ewidencji podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w którym Pani je otrzymała.

Jeżeli zaliczka nie pokrywała całości należności za dostarczony towar, dostawca powinien wystawić pani faktury korygujące zmniejszające należność za dostarczony towar jedynie o wartość wpłaconej zaliczki. W tym przypadku również powinna pani ująć fakturę za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.