Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

18 lutego 2022

Czy udostępnienie pracownikom i klientom miejsc parkingowych podlega VAT

0 393

Spółka ma biuro we Wrocławiu i razem z powierzchnią biurową wynajmuje sześć miejsc parkingowych (osobna pozycja na fakturze). Dwa miejsca są imiennie zarezerwowane dla członków zarządu, z dwóch mogą korzystać pracownicy, według dostępności, a dwa są do dyspozycji klientów. Za udostępnienie miejsc parkingowych nie są pobierane żadne opłaty. Spółka nie ma swoich samochodów, na parkingu zatrzymują się samochody prywatne członków zarządu i pracowników. Czy powinniśmy naliczać VAT od nieodpłatnego świadczenia?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Spółka powinna opodatkować jedynie udostępnienie dwóch miejsc parkingowych, które są imiennie przypisane do członków zarządu.

 

UZASADNIENIE

Udostępnienie miejsc parkingowych należy uznać za nieodpłatne świadczenie usług. Art.8 ust.2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zrównuje z odpłatnym świadczeniem usług ich nieodpłatne świadczenie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Nie ulega wątpliwości, że udostępnienie miejsc parkingowych klientom jest ściśle związane z działalnością gospodarczą spółki, a zatem nie podlega opodatkowaniu VAT. Powstaje jednak pytanie czy nieodpłatne udostępnienie miejsc parkingowych pracownikom i członkom zarządu, którzy zatrzymują tam samochody w godzinach pracy, jest usługą świadczoną na ich cele osobiste?

W interpretacji nr ILPB1/415-133/11-4/AP z dnia 5 maja 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że kwota za wynajem miejsc parkingowych pracownikom, w części pokrywanej ze środków własnych pracodawcy, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w związku z tym, że po stronie pracownika powstaje przysporzenie majątkowe, mające swoje źródło w łączącym go z pracodawcą stosunku pracy.

W wyroku o sygnaturze K/13 Trybunał Konstytucyjny wymienił następujące kryteria, których spełnienie powoduje, że nieodpłatne świadczenia powinny być zakwalifikowane jako przychód pracownika z tytułu stosunku pracy:

  • świadczenia zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • świadczenia zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

 

Zdaniem Redakcji podobne kryteria można zastosować w opisanej sytuacji do oceny czy świadczenie jest dokonane na cele osobiste pracownika. Skoro pracownik jest zobowiązany do dojazdu do pracy i, gdyby nie miał do dyspozycji darmowego miejsca parkingowego, musiałby ponieść koszty parkowania samochodu, otrzymuje świadczenie, z którego korzysta dobrowolnie, które jest w jego interesie i daje mu wymierną korzyść. Oznacza to, że dwa pierwsze warunki są spełnione w przypadku pracowników i członków zarządu.

Trzeci warunek wymieniony w wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest natomiast spełniony jedynie w przypadku członków zarządu, którzy mają imiennie przypisane miejsca parkingowe. W przypadku miejsc będących do dyspozycj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź