Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie faktur elektronicznych weszło w życie 1 stycznia 2011 roku. Rozporządzenie to miało w swoim założeniu ułatwić posługiwanie się fakturą elektroniczną i upowszechnić ten rodzaj dowodu księgowego, jednakże w praktyce jego stosowanie zrodziło wiele wątpliwości i pytań. Poniżej omawiamy te zagadnienia, z którymi Czytelnicy borykali się najczęściej.

1. Podstawy prawne stosowania faktur elektronicznych

Podstawą do zmiany zasad wystawiania, przesyłania i archiwizowania faktur elektronicznych była Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 roku zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź