Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

12 lipca 2011

Faktury VAT wystawiane bez zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

219

Koleżanka w marcu rozpoczęła działalność gospodarczą i od razu chciała zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Pomyliła się jednak na VAT-R deklarując, że pierwszą deklarację VAT-7K złoży za II kwartał. Tymczasem już w marcu wystawiła faktury VAT naliczając podatek należny. Co należy teraz zrobić, przepisywać faktury na rachunki?

Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnicza dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, w którym to zaznaczyła, iż chciałaby zostać czynnym podatnikiem VAT „(..) od razu”, czyli możemy wnioskować, że od dnia rozpoczęcia (rejestracji) działalności gospodarczej. Czyli w zgłoszeniu rejestracyjnym, w pozycji dot. daty rezygnacji/ utarty prawa do korzystania ze zwolnienia w zakresie opodatkowania VAT z mocy art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dalej ustawy o VAT. (tj. zwolnienie podmiotowe - wartość sprzedaży opodatk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź