Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

12 lipca 2011

Faktury VAT wystawiane bez zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

180

Koleżanka w marcu rozpoczęła działalność gospodarczą i od razu chciała zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Pomyliła się jednak na VAT-R deklarując, że pierwszą deklarację VAT-7K złoży za II kwartał. Tymczasem już w marcu wystawiła faktury VAT naliczając podatek należny. Co należy teraz zrobić, przepisywać faktury na rachunki?

Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnicza dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, w którym to zaznaczyła, iż chciałaby zostać czynnym podatnikiem VAT „(..) od razu”, czyli możemy wnioskować, że od dnia rozpoczęcia (rejestracji) działalności gospodarczej. Czyli w zgłoszeniu rejestracyjnym, w pozycji dot. daty rezygnacji/ utarty prawa do korzystania ze zwolnienia w zakresie opodatkowania VAT z mocy art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dalej ustawy o VAT. (tj. zwolnienie podmiotowe - wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.), podatniczka musiała wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawdopodobnie marzec.

Niemniej błąd wkradł się w kolejnej wypełnionej pozycji tj. pozycji dotyczącej składania deklaracji, gdzie zaznaczono błędnie II kwartał, jako pierwszy okres za który podatniczka będzie zobligowana do złożenia deklaracji VAT 7/K.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (…). Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne – art. 96 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” (…).

Art. 113 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, iż podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

W myśl art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1. Należy podkreślić, iż obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przed wykonaniem pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT, dotyczy jednorazowej, niepowtarzalnej sytuacji, tj. pierwszej czynności, którą podatnik rozpoczyna wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT w trakcie roku podatkowego. Jeżeli moment ten minie – w sprawie rezygnacji ze zwolnienia od podatku podatnika zaczyna obowiązywać generalna zasada określona w części pierwszej przepisu,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę