Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zakupiliśmy próbki opakowań szklanych z Chin w grudniu przez portal Alibaba, kwota próbek szklanych to 0,8 USD, natomiast koszt przesyłki i pakowania 48 USD. Czy tą transakcję należy zgłosić do oclenia? Nie posiadamy numeru EORI, jest to pierwsza nasza transakcja. Zastanawiamy się czy w przyszłości nie zacząć importować takich opakowań z Chin. Potrzebowaliśmy tych próbek do sprawdzenia jakości. Czy ta transakcja podlega pod naliczenie VAT? Czy mam naliczyć VAT i rozliczyć ją jako import towaru w deklaracji JPK_VAT? 

Odpowiedź

Zakup opakowań szklanych w Chinach będzie podlegał zwolnieniu z opłaty cła, ze względu na wartość nieprzekraczającą kwoty 150 euro. Zakup ten należy natomiast opodatkować podatkiem VAT i rozliczyć jako import towarów.

Uzasadnienie

Zakup towarów z Chin dokonany przez podatnika VAT, rozliczony powinien być jako import. Z importem towarów mamy do czynienia, gdy następuje przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE (art.2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług).  Podatnik musi się więc liczyć  z dodatkowymi kosztami w postaci cła i VAT-u.
Każda przesyłka z krajów trzecich podlega procedurze celnej i konieczności dokonania zgłoszenia celnego. Należność z tytułu cła oblicza się na podstawie sumy kosztów transportu towaru poza Unią Europejską oraz wartości zamówienia.  Jeśli przesyłka była darmowa, bierze się pod uwagę jedynie wartość zamówienia. 
Przesyłki o wartości rzeczywistej towarów do 150 euro objęte są zwolnieniem z należności celnych na podstawie  art. 23 i 25 i art. 26 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 roku ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.
Zatem w opisanym w pytaniu przypadku, gdy łączna wartość przesyłki wynosi 48 USD Czytelnik powinien dokonać zgłoszenia celnego, jednakże towar będzie zwolniony z opłaty cła, ze względu na wartość niższą niż 150 euro.
Import  towarów z Chin, poza cłem opodatkowany jest również podatkiem VAT. Jest on wykazywany na dokumencie SAD. Czynny podatnik VAT będzie mógł dokonać odliczenia VAT opłaconego na tej podstawie w sytuacji, gdy wydatek będzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.